Devony

RB Moskit Devon 
 
Můžeme ho zařadit do kategorie „ultralehkých“ nástrah. Nehledě na jeho malou váhu, můžeme s ním, díky jeho neobvyklé kompaktnosti, nahodit do míst, která zůstanou pro ostatní přívlačové nástrahy nedostupná.
RB Cyclop L Devon 
 
Velkolepá nástraha k lovu dravců na proudných vodách. Díky své kompaktnosti a přezkoušenému aerodynamickému tvaru je možné s devonem nahodit do značné vzdálenosti, vést ho v libovolné vrstvě vody na malých řekách s malým proudem, ale také na řekách s proudem silným a umožňuje to nástraze energickkou pohybovou hru v proudu.
RB Shmel Devon 
 
Jeden z nejpopulárnějších modelů z celé produkce RB devonů. Disponuje nepřekonatelnou chytlavostí při lovu dravců libovolných rozměrů. Pracuje nádherně jak na stojaté, tak na proudné vodě. Regulováním rychlosti je pohybová hra nástrahy možná ve všech vrstvách vodního sloupce.
RB Meteor Devon
Díky optimální souvztažnosti váhy nástrahy a čelního odporu kladeného vodě při pohybu, disponuje Meteor unikátní možností vedení v požadované vrstvě sloupce vody, ať na tekoucích nebo stojatých vodách.
RB Fantom Devon
RB Glisser Devon
RB Osa L Devon
Devony jsou vyrobeny ze speciální lehké slitiny a nejsou určeny k příliš dalekým náhozům. Proto je střed jeho těžiště přenesen blíže k hlavové části.